Liv Diagnostics utvecklar en ny unik produkt för att mäta spridningsförmåga hos tumörceller och ge prediktiv information om risken för metastasering.