Kallelse årsstämma i Liv Diagnostics

Kallelse årsstämma i Liv Diagnostics

Styrelsen i Liv Diagnostics AB kallar härmed aktieägarna till årsstämma den 9 april 2018 kl 17.00 i Botanhuset, Carl Skottsbergs gata 22B, Göteborg.

Öppna Kallelse 180326