Om oss

Vi utvecklar nästa generation cancerdiagnostik

om-liv-diagnostics

Liv Diagnostics utvecklar en ny unik produkt för att mäta spridningsförmåga hos tumörceller och ge prediktiv information om risken för metastasering. Denna information är kritisk eftersom metastasering orsakar 90% av alla dödsfall inom cancer1. Vår produkt CellRACE ger direkt och kvantifierad information om spridningsrisken genom att analysera beteendet hos levande celler.

Den första tidens utvecklingsarbete har fokuserats på att utveckla en prototyp för diagnostik av bröstcancerceller. Vi har fått fram lovande resultat med att mäta spridningsförmågan hos olika typer av bröstcancerceller.

Bolaget har valt att fokusera på diagnos av tumörceller inom bröstcancer, men bedömer att goda möjligheter finns för produktidén även inom andra cancerformer. Forskning och utveckling styrs av Liv Diagnostics AB med säte i Göteborg, laboratorieverksamheten bedrivs för närvarande på Karolinska Institutet i Solna.

1) Mehlen P, Puisieux A. Metastasis: a question of life or death. Nat Rev Cancer. 2006 Jun;6(6):449-58.WHO/Cancerfonden