Bakgrund

roda-blodceller-liv-diagnostics

Omkring 1 av 3 människor riskerar att utveckla cancer1. Idag finns goda möjligheter att behandla primärtumörer, men om cancern sprider sig i kroppen blir behandlingsmöjligheterna betydligt mer begränsade. Därför är det essentiellt att behandlande personal så tidigt som möjligt får objektiv information om tumörcellernas spridningspotential.

Metastaser är ett mycket stort problem och är orsak till 90% av alla dödsfall inom cancer2. Nyckeln till framgångsrik behandling är dels att tidigt identifiera spridningspotentialen hos tumörceller och dels att cancern behandlas optimalt.

Vi har valt att börja vårt utvecklingsarbete inom bröstcancer som, tillsammans med prostatacancer, är den vanligaste cancerformen totalt3. WHO uppskattade 1,7 miljoner nya fall av bröstcancer år 2012, och generellt sätt beräknas olika cancerformer att öka med 70% under den kommande 20-årsperioden3.
Viktigt är dock att notera att CellRACE efter vidareutveckling har förutsättningar att kunna användas inom många cancerformer.

1) Cancerfondsrapporten 2016
2) Mehlen P, Puisieux A. Metastasis: a question of life or death. Nat Rev Cancer. 2006 Jun;6(6):449-58.WHO/Cancerfonden
3) Cancerfondsrapporten 2016, WHO