Investerare

Liv Diagnostics AB (559048-6238) grundades år 2016 av en forskargrupp tillsammans med en grupp investerare och entreprenörer. Bolaget är idag privatägt.

Utvecklingsprojektet initierades under 2014 och baseras på många års grundforskning vid bl.a. Karolinska Institutet. Projektet har på kort tid erhållit extern stödfinansiering från SWElife/VINNOVA och såddfinansering genom lån från Västra Götalandsregionen (VGR).

Bolaget har en affärsmodell där målsättningen är att utveckla produkten CellRACE så långt att partnerskap kan uppnås med en större global aktör inom branschen. Denna partner skall ha de resurser och den infrastruktur som behövs för att ta produkten genom den kostsamma godkännandeprocess som krävs för att slutligen lansera produkten.

Välkommen att kontakta VD Johan Bjurquist för mer information om bolaget och vår verksamhet.

Mail: johan.bjurquist@livdiagnostics.se
Mobil: +46 (0) 73 747 1990