Ledning

Johan Bjurquist

Johan Bjurquist

Verkställande Direktör

Johan Bjurquist ansvarar för bolagets drift och rapporterar till styrelsen. Johan har över 20 års erfarenhet från Life Science-branschen. Han har arbetat i affärsutvecklande ledarskapsroller i små startuppbolag, tillväxtbolag samt i stora börsnoterade globala bolag. Johan har innehaft ledarskapsroller i bolag som; Meda AB, NovAseptic AB, Mölnlycke Health Care och D.O.R.C Scandinavia AB.

View Profile
Petra Sekyrova

Petra Sekyrova

Produktutvecklingschef

Petra Sekyrova, PhD är ansvarig för forskning och utveckling av produkten CellRACE och det laborativa utvecklingsarbetet. Petra har stor erfarenhet av forskningsarbete, såväl som bioteknikforskning- och utveckling. Hon har under stora delar av sin karriär fokuserat på molekylärbiologi, cellbiologi och cancerforskning vid BIOPHARM a.s. (Tjeckien), Karolinska Institutet och CEITEC (Central European Institute of Technology i Tjeckien).

View Profile