Styrelse

Michael Andäng

Michael Andäng

PhD - Ledamot

Gruppledare för grupperingen "Biophysics of stem cell and tissue growth" under institutionen för fysiologi och farmakologi. Forskningsintresset rör vilka mekanismer som påverkar stamceller och cancers tillväxt och migration och tumörers förmåga att spridas i kroppen. Medgrundare och vetenskaplig rådgivare i Liv Diagnostics AB.

View Profile
Anders Osberg

Anders Osberg

Bachelor of Economics & Finance - Ledamot

Har innehaft ett flertal chefspositioner inom AB Volvo koncernen. Varit CFO för AB Volvo och medlem av koncernledningen 2011-2013. Innan dess var han VD för internbanken Volvo Treasury och Group Treasurer för Volvo under en tioårsperiod. Har även varit finanschef på AB Svensk Exportkredit. Driver nu ett eget bolag inom Financial Advisory och är även aktiv som styrelseledamot i fler bolag.

View Profile
Patrik Sundh

Patrik Sundh

Ordförande

Patrik har en bakgrund som biokemist och forskare inom hjärta/kärl-området, men har ägnat de senaste 20 åren i ledande befattningar inom Life Science-branschen. Medgrundare i Liv Diagnostics AB.

View Profile
Hanne Evenbratt

Hanne Evenbratt

PhD – Ledamot

Hanne är doktor i Farmaceutisk Teknologi från Chalmers Tekniska Högskola. Med en bakgrund inom hudforskning vid Dermatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och dessförinnan arbete på Astra Zeneca har fokus länge legat på läkemedel och life science. Medgrundare i Liv Diagnostics AB.

View Profile