3 vanliga fel som folk gör när de designar sin hemsida

Folk gör ofta tre vanliga fel när de designar sin hemsida. Det första är att inte använda tillräckligt med bilder. Bilder är viktiga för att locka till sig besökare och få dem att stanna kvar på sidan. Ett annat vanligt fel är att inte använda tillräckligt med text. Text är viktig för att informera besökare om sidan och dess innehåll, så se till att skriva lite mer text om du vill ha fler besökare på din sida. Det tredje och sista vanliga felet folk gör när de designar sin hemsida är att inte göra den mobilanpassad. En stor del av internettrafiken kommer från mobila enheter, så det är viktigt att se till att din hemsida fungerar bra på alla olika typer av enheter.

För lite text

För lite text är ett problem som ofta uppstår när man skriver. Det kan vara svårt att få till en bra balans mellan att ha för mycket text och för lite text. Ibland kan det kännas som om det finns för lite att säga, och då är det lättare att bara skriva ner några rader än att skapa en helt meningsfull paragraf. Detta leder dock oftast till trist och tråkig läsning, och i vissa fall kan det även vara svårt att följa vad som sägs.

Det finns dock flera saker man kan göra för att motverka ett för litet textproblem. En av de bästa metoderna är att planera sin text innan man börjar skriva. Detta innebär inte alltid att man behöver veta exakt vad man vill säga innan man börjar, utan snarare en ungefärlig idé om hur många ord eller meningar olika delar av texten kommer behöva. Planeringen gör det sedan enklare att se till att allting blir med i slutprodukten, samtidigt som det underlättar arbetet med proportionerna mellan olika delar av texten.

En annan metod du kan använda dig av är den så kallade ”pyramidstrukturen”. I stora drag innebär denna strukturatt du startar med den allra viktigaste informationen i din text – den information som du vill framförallt lyfta fram – och sedan bygger på runtom den med mindre viktiga punkter tills pyramiden når sin spets. Detta fungerar bra i situationer då du inte har myckettext på dig, eftersom det gynnar tydlighet och ger en bra overview av helheten.

Dåligt val av färger

Det finns många olika skolorymden, och det kan ibland vara svårt att veta vilka färger som passar ihop. Det är viktigt att tänka på hur ljuset faller på ytan när du väljer färger – en starkare färg kommer att framträda mer i ett rum med mycket ljus, medan en blekare nyans kommer att se mörkare ut. Om du har ett rum som är mycket ljust kan det vara bra att använda starkare färger på vissa områden för att skapa contrast och intresse. Men om ditt rum är mörkt eller har begränsat ljusinslag, kan det vara bäst att hålla sig till lugnare och mer neutrala toner.

Otillräckliga call-to-actions

Otillräckliga call-to-actions är ett vanligt problem för många företag. Det är ofta en brist på kreativitet eller kunskap om hur man skapar effektiva call-to-actions som gör att de blir otillräckliga. Detta kan leda till att potentiella kunder inte vet vad de ska göra nästa steg och därför inte handlar. Företag måste vara medvetna om vikten av att ha bra call-to-actions och arbeta hårt på att skapa dem. Endast på detta sätt kan man nå framgång.

Ingen tydlig målsida

Det finns ingen tydlig målsida när det gäller företagswebbplatser. De flesta företag är inte villiga att investera i en professionell webbutvecklare eller designer, och istället litar de på gratis teman och plugins som ofta ser amatörutskickade ut. Detta innebär att användarna inte vet vad de ska förvänta sig av webbplatsen, och det finns inget tydligt mål med sidan. Ofta ser det ut som om företagen har slarvat med sin online-närvaro, vilket kan vara skadligt för deras rykte.

Bristande anpassning för mobila enheter

Många webbplatser och appar är inte anpassade för mobila enheter, vilket gör det svårt för användare att navigera och interagera med innehållet. Detta kan leda till frustrerande upplevelser och minskad användning av tjänsten. Bristen på anpassning för mobila enheter kan bero på olika saker, inklusive tekniska begränsningar eller brist på resurser. För att förbättra upplevelsen för mobila användare bör webbplatser och appar optimeras för dessa enheter, så att de är lättare att navigera och interagera med.