3 vanliga misstag i social media-strategi och hur man undviker dem

Det finns många olika sätt att använda sociala medier på, och det kan vara lätt att göra misstag när man försöker navigera i den snabba och föränderliga världen av digital marknadsföring. Här är tre vanliga misstag som folk gör när de planerar sin social media-strategi – och hur man undviker dem.

1. Att inte ha en strategi alls
En av de största misstagen som folk gör när det kommer till social media är att inte ha en strategi alls. De flesta människor vet att det är viktigt att vara aktiv på sociala medier, men de har ingen klar idé om hur eller varför de ska använda dessa verktyg. Innan du börjar posta innehåll på Facebook, Twitter eller Instagram, ta reda på vilka mål du vill uppnå med din social media-användning. Vill du bygga upp din varumärkesbekantskap? Fokusera dina inlägg på branding och marknadsföring av ditt företag eller produkt. Vill du driva trafik till din hemsida? Postar liggernerbjudanden och blogginlägg med call-to-action-knappar som leder användare tillbaka till din webbplats. Naturligtvis kan du ha flera olika mål för din social media-anvændning; bara se till att du har en plan för hur du ska uppnã dem innan du borjar postara innehãll .
2. Att inte interagerasocialt
N another common mistake that people make when it comes to social media is not interacting enough (or at all). It’s one thing to post interesting content on your channels, but if you’re not engaging with your audience then you’re missing out on a huge opportunity to build relationships and connect with potential customers or clients. Make sure to reply to comments and questions on your posts, and take the time to follow other users and interact with their content as well. The more effort you put into building these relationships, the more likely people are to think of you when they need the products or services that you offer – so don’t be afraid to reach out and start a conversation!
3. Overdoing it with the self-promotion
It can be tempting to want to use every single post as an opportunity to promote your business or product, but resist the urge! People generally don’t respond well too much self-promotion, and it can come across as spammy or salesy very quickly if you’re not careful. Instead of constantly talking about yourself, focus on providing value for your audience by sharing helpful tips, interesting articles, funny memes… anything that will help them enjoy their day just a little bit more. If you do want to promote something specific then try using creative methods like contests or giveaways – everyone loves free stuff! Just make sure that whatever you’re doing is in line with your overall strategy so that everything ties together nicely in the end

Att inte ha en plan

Det finns ingen anledning att göra allting på ett visst sätt, och det är inte alltid bra att ha en plan. Det är dock viktigt att vara flexibel och anpassningsbar, för livet är fullt av oväntade händelser. Ibland kan det vara bättre att inte ha någon plan alls, utan bara ta ett steg i taget och se vad som händer. Detta kan ge dig mer frihet och spontanitet i ditt liv, vilket kan resultera i en mer positiv upplevelse.

Att välja fel kanaler

Det kan vara mycket frustrerande och besvärligt att välja fel TV-kanaler. Att behöva bläddra igenom alla olika alternativen för att sedan hitta den perfekta mixen av program som passar just dina behov och intressen kan kännas omöjligt. Dessutom är det ofta svårt att veta vilka kanaler som erbjuder de bästa programmen, eftersom det finns så många olika valmöjligheter. Dock finns det några tips som du kan använda dig av för att göra processen lite enklare. Först och främst bör du titta på rekommendationer från andra personer, t ex familj och vänner. De kanske har tips på bra TV-kanaler som du inte visste om. Sedan bör du ta reda på mer information om de olika TV-kanalerna – gör en snabb research online eller prata med någon på din cable company/TV provider. Naturligtvis är det i slutändan upp till dig vilka kanaler du vill välja, men med lite eftertanke och research kommer du definitivt att hitta några guldkorn!

Att inte mäta resultat

Resultat är viktiga för oss alla. De hjälper oss att se framsteg och motiverar oss till fortsatt ansträngning. Resultatmätning är en del av den dagliga verksamheten i många organisationer, både inom näringslivet och inom offentlig sektor. Men det finns situationer då resultat inte bör mätas eller då andra saker är viktigare än resultaten. Dessa situationer kan vara:
– När vi lär oss något nytt: I början av ett projekt eller nya arbetsuppgifter ligger fokus på att lära sig hur man gör saker rätt. Att mäta resultat i dessa situationer skulle innebära att fokus ligger på fel sak och kan leda till mindre effektivitet.
– När vi experimenterar: Vid experimentation vill man ofta testa olika alternativ för att se vad som fungerar bäst. Att mata utfall från experiment skulle kunna ge felaktiga slutsatser om vilket alternativ som är det bästa.
– När vi tar emot service: Mottagande av service (exempelvis friskvård, underhåll, stöd) handlar ofta om subjektiva upplevelser som är svåra att mata objektivt med tal. Det finns dock undantag, t ex medicinsk service dvs behandlingar med klara effektmått (som t ex blodtryck).

Att ge upp för snabbt

Det finns en uppfattning om att det är dåligt att ge upp för snabbt, och det är inte helt fel. Men det finns också situationer där man måste erkänna att man inte klarar av något, och då är det bättre att ge upp snabbt. Det gäller t.ex. i relationer: om du har ett problem med din partner och ni pratar om det, men ingenting verkar hjälpa, så kan det vara bäst för alla parter att gå skilda vägar. Detsamma gäller på jobbet – ibland kanske man inser att man inte passar in på den arbetsplatsen eller i that yrket, och då är det bättre att lämna snabbt innan man hamnar i en ond cirkel av motvilja och misslyckanden. Att ge upp för snabbt kan alltså vara bra ibland – bara se till att du gör det av rätt anledningar!

Att tappa fokus

Det är lätt att tappa fokus på vad man ska göra. Man kan börja titta på något annat eller bara glömma bort vad man ska göra. Det är också lätt att tappa fokus i ett samtal, där man inte lyssnar på vad den andre personen säger utan istället tänker på något annat.