7 misstag som folk ofta gör när de designar sin webbplats

Det finns många misstag som folk ofta gör när de designar sin webbplats. Här är sju av de vanligaste:

1. De använder inte en responsiv design. Responsiv design är viktigt eftersom det gör att din webbplats kan visas på olika skärmstorlekar, inklusive mobila enheter. Om du inte har en responsiv design kommer användarna ha svårt att navigera och interagera med din webbplats på deras mobila enheter.

2. De använder för mycket text och/eller bilder utan att tänka på layouten. Det är viktigt att titta på layouten när du planerar ditt innehåll. För mycket text eller bilder i samma område kan göra det svårt för besökaren att ta till sig informationen och kan skapa ett rörigt intryck. Tänk istället på hur du vill organisera och presentera ditt innehåll för att ge den bästa upplevelsen till besökaren.

3. De misslyckas med navigeringen . En bra navigationsstruktur är avgörande för hur lätt det är för besökare att hitta det de letar efter på din webbplats . Se till att navigeringen ä r logisk och enkel a t t följa , s àatt besô k ar ne snabbt a nd effekti v t kan h itta de sido r so m the y vill se .
4 . The y don ’ t use calls to action ( CTAs ) . Calls to action are important because they tell visitors what you want them to do on your website . Whether it ’ s subscribing to your newsletter , downloading a white paper , or making a purchase , make sure you include clear and concise CTAs throughout your site to guide visitors towards taking the desired action .
5 . They neglect SEO ( search engine optimization ) . SEO is important if you want people to be able to find your website when they search for relevant keywords online . There are many different factors that go into SEO , such as using the right keywords and phrases , having quality content , and having a mobile-friendly website . Make sure you take the time to learn about and implement good SEO practices for your website .
6 – Their we bsite loads slowly – Visitors are impatient and if your website takes too long to load they will likely leave before even seeing what you have to offer A slow loading website can also negatively affect your SEO rankings so it ’ s important to make sure your site is as fast as possible Good ways To optimize speed include optimizing images reducing HTTP requests using caching and minifying resources 7 – They don’ t track their results It ’s difficult To improve something if you don’ know how well it ’s performing in the first place That ’ why it’s important To track various metrics for your website including page views unique visitors time on site goal conversions and more Use Google Analytics or another similar service To set up tracking for your site so you can see how well it’ s doing and where there may be room for improvement

De lägger inte till någon interaktivitet på sin webbplats.

De lägger inte till någon interaktivitet på sin webbplats. Detta är en stor brist, eftersom det innebär att man måste göra allt själv. Ingen kan hjälpa dig med ditt problem eller svara på frågor som du har. Det finns ingen anledning att besöka deras webbplats om det inte finns något att göra där.

De använder inte riktig typografi eller layout för att fånga besökarnas uppmärksamhet.

De använder inte riktig typografi eller layout för att fånga besökarnas uppmärksamhet. Det ser ut som de bara skickade in en massa text och bilder till webbplatsen och sedan lade det allt på ett slumpmässigt sätt. Ingen av texten verkar vara i samma stil, och det finns ingen tydlig struktur. Bilderna är inte anpassade till layouten, och det finns inget konsekvent tema genom hela webbplatsen. Detta gör det mycket svårt för besökaren att navigera på sidan, hitta den information de söker, eller ens veta vad webbplatsen handlar om. Om du vill att ditt innehåll ska nå ut till publiken måste du se till att din typografi och layout är professionellt utförd och enhetlig throughout the entire website.

Deras webbplats är inte optimerad för sökmotorer, vilket gör det svårt för nya kunder att hitta dem online.

Deras webbplats är inte optimerad för sökmotorer, vilket gör det svårt för nya kunder att hitta dem online. De flesta människor använder sökmotorer som Google, Yahoo och Bing när de letar efter en produkt eller tjänst på nätet. Om en webbplats inte dyker upp i de första resultaten, är det mycket mindre sannolikt att någon kommer att hitta den. Detta innebär att deras potentiella kundbas är mycket mindre.

Innehållet på deras webbplats är trist och oinvigande, utan något som lockar besökare tillbaka igen och igen.

Deras webbplats innehåller inget som lockar besökare tillbaka igen och igen. Innehållet är trist och oinvigande, utan något som gör att man vill stanna kvar. För mig personligen finns det ingen anledning att återvända till en sida som jag inte finner intressant eller engaging. Om deras mål med webbplatsen var att få fler besökare, så har de misslyckats miserabelt.

Dessa felaktiga designval leder ofta till en dyrbar omarbetning av hela webbplatsen – ett problem som hade kunnat undvikits med lite mer planering från början!

Dessa felaktiga designval leder ofta till en dyrbar omarbetning av hela webbplatsen – ett problem som hade kunnat undvikits med lite mer planering från början. Istället för att göra några enkla justeringar här och där, måste hela webbplatsen omarbetas från grunden. Detta är mycket frustrerande för både webmastrar och användare, och det är inte särskilt effektivt eller tidskrävande.