HTML, CSS och JavaScript – de 3 viktigaste komponenterna för alla hemsidor

HTML, CSS och JavaScript är de 3 viktigaste komponenterna för alla hemsidor. HTML står för HyperText Markup Language och det är språket som används för att skapa strukturen på en sida. CSS (Cascading Style Sheets) används för att styra hur sidan ser ut, till exempel vilka färger som ska användas och hur texten ska formateras. JavaScript används för att lägga till interaktivitet på sidan, till exempel om man vill att något ska hända när man klickar på en knapp eller laddar in en ny sida.

HTML – HyperText Markup Language

HTML, hypertext markup language, är ett språk för strukturering och presentation av information på en webbsida. HTML används för att skapa dokument som innehåller länkar till andra dokument, bilder, video och ljud. HTML-dokument kan visas i en webbläsare och kan innehålla interaktiva element såsom formulär och spel.

CSS – Cascading Style Sheets

CSS, Cascading Style Sheets, är ett stylesheet-språk som används för att beskriva hur dokument ska formateras på skärmar. CSS används till allt från webbsidor till mobila appar och presentationer. Det går att skapa mycket avancerade layoutar med CSS, och det finns många olika böcker och tutorials som lär ut hur man använder CSS på bästa sätt.

JavaScript – en skriptspråk som används på webbsidor

JavaScript är ett skriptspråk som används på webbsidor. Det gör det möjligt för webbplatser att interagera med användare på olika sätt, till exempel genom att visa en dialogruta när man klickar på en knapp eller länk. JavaScript kan också användas för att hämta och visa data från andra webbsidor, till exempel nyhetsflöden eller sociala medieinlägg.

HTML5 och CSS3 – de senaste versionerna av HTML och CSS

HTML5 och CSS3 är de senaste versionerna av HTML och CSS. De innehåller många nya funktioner som gör det enklare att skapa interaktiva webbplatser. HTML5 innehåller fler taggar för att beskriva olika typer av innehåll, såsom video och ljud, och det finns stöd för animeringar och andra effekter med hjälp av CSS3. Det är också enklare att använda bilder och andra media i HTML5-dokument, eftersom det finns fler taggar för att hantera dessa.

jQuery och AngularJS – två populära JavaScript-bibliotek

jQuery och AngularJS är två av de mest populära JavaScript-biblioteken på marknaden. Båda biblioteken har sina egna unika styrkor och användningsområden, men de delar även en del gemensamma egenskaper. jQuery är ett litet, snabbt och smidigt bibliotek med fokus på DOM-manipulation och AJAX-anrop, medan AngularJS är ett mer omfattande ramverk som erbjuder fler funktioner för webbutveckling.