Hur märks det om någon köpt sig Instagram följare?

Det märks ofta på en ganska enkel sak: antalet följare. Om någon har ett mycket högt antal följare på Instagram, men bara ett fåtal av dessa är aktiva och interagerar med personens inlägg, är det troligt att personen har köpt sig Instagramföljare. Detta är inte alltid fallet, men det är en bra indikator.

Hur märks det om någon köpt sig Instagram följare?

Någon som köpt sig Instagram följare märks oftast av att deras följarskara är mycket större än deras aktivitet och antal inlägg. De flesta av dessa personer har ingen eller bara några få likes på sina inlägg, och det ser inte ut som om de har några riktiga människor som följer dem. Detta är en bra indikation på att de har köpt sina följare, och det är inte en bra sak. Köpta Instagramföljare ger dig ingenting mer än en stor siffra att titta på; det betyder inte att du verkligen har något engagemang eller relevans.

De flesta av dessa köpta följare är inaktiva

De flesta av dessa köpta följare är inaktiva. De tar ingen interaktion med andra användare, de gillar inte inlägg eller kommentarer och deras profiler är ofta tomma. Detta gör det svårt för riktiga människor att se vilka som är verkliga personer och vilka som bara finns där för att fylla upp talen. Dessutom orsakar detta en onaturlig balans i follow/follower-talen, eftersom den personen som har köpt followers har fler followers än de flesta andra, men oftast följer inte så många personer tillbaka.

Detta kan leda till att man blir avstängd från Instagram

Det finns olika anledningar till att man kan bli avstängd från Instagram. Man kan exempelvis ha gjort något som strider mot deras regler, eller så kan det finnas misstankar om att man har försökt skapa en falsk eller inaktiv profil. Om man är avstängd från Instagram kommer man inte längre att kunna logga in på sin profil eller använda appen. Det är dock möjligt att ansöka om återinsättning, men detta är inte alltid framgångsrikt.

Man kan också uppleva ett minskat intresse från riktiga följare

Intresse från riktiga följare är väldigt subjektivt. Man kan inte alltid säga att man minskat intresse från riktiga följare, eftersom det beror på olika personers tolkning av ditt innehåll och hur mycket de uppskattar det. En bra mätvärdesindikator är dock om du börjar se en nedgång i antalet kommentarer och interaktioner på dina inlägg. Detta kan bero på olika anledningar – kanske har du bara haft mindre tur med dina senaste inlägg, eller så har du bytt plattform och/eller innehållssmak som gör att din publik är mindre intresserad av det du delar. I grund och botten handlar det dock om att ta reda på varför ditt intresse har minskat (och sedan försöka göra något åt det), istället för bara anta att det är pga av bristande intresse hos riktiga följare.

Ett annat tecken på att ha köpt följare är en plötslig increase i followers

Ett annat tecken på att ha köpt följare är en plötslig increase i followers. Detta kan vara ett resultat av olika saker, inklusive användning av en tredje partstjänst som hjälper till att öka ditt antal följare, eller genom att gå med i en grupp eller gemenskap av människor som har liknande intressen. En plötslig ökning i antalet följare kan också bero på en nyhetssajt eller blogg postar om dig och / eller ditt varumärke, vilket ger dig massvis av exponering till potentiella nya följare. Slutligen, det finns inget fel med att ta emot hjälp från vänner och familj för att komma igång på sociala medier – detta är ofta hur många stora varumärken bygger upp sin sociala media presences från början!